Medicare vs Medicaid: który z nich jest lepszy?

Medicare vs Medicaid w USA: który z nich jest lepszy?

Medicare i Medicaid to dwa sponsorowane przez rząd programy ubezpieczeń zdrowotnych dla osób w wieku 65 lat i starszych, które spełniają, odpowiednio, pewne wymagania dotyczące niskich dochodów. Istnieje zgoda, że Medicare jest lepszy niż Medicaid. Medicare ma mniej ograniczeń, odmawiając mniejszej ilości opieki, której potrzebują, ponieważ jest ona dostępna dla wszystkich seniorów w wieku 65 lat lub starszych, niezależnie od dochodów. Medicaid jest ograniczony do osób o niskich dochodach w wieku poniżej 65 lat, które są w ciąży lub opiekują się małymi dziećmi, osobami niepełnosprawnymi lub starszymi. Jednak oba programy mają swoje wady i zalety.

Medicare vs Medicaid: który z nich jest lepszy?

Co to jest Medicare i co obejmuje?

Medicare to federalny program ubezpieczeń zdrowotnych dla osób w wieku 65 lat i starszych, osób poniżej 65 roku życia z pewnymi rodzajami niepełnosprawności oraz osób w każdym wieku ze schyłkową niewydolnością nerek (trwała niewydolność nerek wymagająca dializy lub przeszczepu, czasami nazywana ESRD). Według Medicarewire.com, Medicare powstało w 1965 r. i jest finansowane z podatków nakładanych na wynagrodzenia i dochody osób pracujących na własny rachunek oraz ze składek opłacanych przez beneficjentów Medicare. Każdy, kto pracował i płacił podatki od wynagrodzeń Medicare przez czterdzieści kwartałów (około dziesięciu lat), jest uprawniony, nawet jeśli dana osoba nie chce otrzymywać świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych w wieku 65 lat. Nazywa się to „pracą po uzyskaniu uprawnień”.

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Pracownicy, którzy pracują dla pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników i którzy zarabiają średnio 50 000 USD rocznie lub mniej (corocznie skorygowane o inflację) przez cały okres, w którym pracują i płacą podatki Medicare, nie kwalifikują się do Medicare po przejściu na emeryturę. Nazywa się to „działającym wyjątkiem”. Jeśli masz Medicare na podstawie swojej historii pracy, możesz nadal być objęty Medicare, nawet jeśli odejdziesz z zatrudnienia i podejmiesz inną pracę. Jeśli jednak nadal pracujesz, ale Twój pracodawca zatrudnia 20 lub więcej pracowników, a Twój łączny dochód przekracza 200 USD miesięcznie, Medicare nie pokryje żadnej części Twoich kosztów opieki zdrowotnej, dopóki nie ukończysz 65 lat. W tym czasie możesz zdecydować się na pozostań z planem ubezpieczeniowym swojego pracodawcy. Ale kiedy osiągniesz wiek 65 lat i zaczniesz otrzymywać świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych, możesz wybrać Medicare lub plan zdrowotny swojego pracodawcy.

Jaką opiekę medyczną obejmuje Medicare?

Medicare płaci za wiele różnych rodzajów usług medycznych. Należą do nich pobyty w szpitalu, operacje, badania laboratoryjne, prześwietlenia, niektóre usługi opieki domowej, opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych oraz niektóre inne usługi medyczne świadczone przez lekarzy. Medicare nie pokrywa kosztów opieki i opieki długoterminowej w domu opieki.

Co to jest Medicaid?

Medicare to tylko jeden z wielu programów ubezpieczeń zdrowotnych dostępnych dla osób starszych i innych osób niepełnosprawnych. Drugim co do wielkości federalnym programem ubezpieczeń zdrowotnych dla takich osób jest Medicaid. Główną funkcją Medicaid jest zapewnienie opieki medycznej osobom w potrzebie, których nie stać na pokrycie kosztów opieki zdrowotnej. Chociaż Medicaid tradycyjnie płaci szpitalom i innym świadczeniodawcom opieki zdrowotnej bezpośrednio, w ramach opieki zarządzanej, doradcy pomagają zainteresowanym wybrać ich świadczeniodawców, dokonywać przeglądu decyzji dotyczących leczenia i w inny sposób pomagają zainteresowanym uzyskać lepszą jakość za ich pieniądze.

Podobnie jak Medicare, Medicaid jest programem federalnym, a zasady kwalifikowalności różnią się w zależności od stanu, więc pamiętaj o tym, jeśli przeprowadzasz się do stanów. Ponieważ koszty leczenia generalnie rosną szybciej niż inne koszty utrzymania, coraz więcej osób kwalifikuje się do Medicaid, ponieważ nie mają wystarczających dochodów, aby opłacić koszty utrzymania i rachunki medyczne. W 1997 r. 9% populacji było objętych obydwoma programami, a 38% Medicare lub Medicaid.

Jaką opiekę medyczną obejmuje Medicaid?

Rząd federalny ustala ogólne wytyczne dotyczące rodzaju opieki zdrowotnej, którą należy zapewnić beneficjentom, ale stany mają dużą swobodę w opracowywaniu swoich programów. W większości przypadków stanowe programy Medicaid obejmują szeroki zakres usług medycznych, ale nie wszystkie programy Medicaid płacą za te same usługi. Zazwyczaj stany są zobowiązane do pokrycia niektórych usług medycznych, w tym szpitalnej opieki szpitalnej, opieki w domu opieki, badań laboratoryjnych, prześwietleń, wizyt lekarskich, opieki prenatalnej i opieki nad dzieckiem, usług planowania rodziny (w tym dobrowolnej sterylizacji), szczepień dla dzieci do góry do 18 roku życia, które są zalecane przez amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) oraz niektóre domowe służby zdrowia. Stany zwykle muszą pokryć dodatkową opiekę medyczną, jeśli zdecydują się ją zapewnić; w niektórych przypadkach oznacza to, że państwo musi zapłacić usługodawcom więcej niż kwota zapłacona przez Medicare lub inne plany ubezpieczeniowe za usługi objęte ubezpieczeniem.

Różnice między Medicare a Medicaid pod względem kosztów i kwalifikowalności?

Ogólna zasada jest taka, że Medicaid płaci mniej za usługi medyczne niż Medicare lub prywatne plany ubezpieczenia zdrowotnego. Istnieją również różnice między tymi dwoma programami pod względem tego, kto może kwalifikować się do świadczeń i jakie rodzaje kosztów muszą ponieść. Ponadto, chociaż Medicaid zazwyczaj płaci mniej niż Medicare lub prywatne plany ubezpieczenia zdrowotnego, różnice różnią się w zależności od stanu.

Różnice między Medicare a Medicaid pod względem kosztów i kwalifikowalności?

Może być trudno stwierdzić, czy Medicare lub Medicaid zapewnią lepszą ochronę w danej sytuacji. Aby podjąć właściwą decyzję, ważne jest, aby zrozumieć, że każdy program ma swoje wymagania kwalifikacyjne i ograniczenia dotyczące rodzajów objętych usług medycznych. Jedno jest pewne: jeśli chcesz mieć ubezpieczenie zdrowotne jako osoba starsza lub osoba niepełnosprawna, nie ma sposobu na obejście tych dwóch programów – oba są obowiązkowe, aby otrzymywać świadczenia od rządu federalnego. Porozmawiaj o swoich konkretnych potrzebach z konsultantami, którzy wyjaśnią, jak działa każdy z tych programów.

Wojciech Kuźma

Nazywam się Wojciech Kuźma i bardzo mi miło, że zechcieliście zajrzeć na mój blog o zdrowym trybie życia.

W życiu człowieka zdrowie jest chyba najważniejszym czynnikiem potrzebnym do szczęścia, więc pomyślałem sobie, że dorzucę do tego własną cegiełkę i spróbuję wypromować zdrowe odżywianie i sport. Jeśli podobał Wam się ten artykuł, koniecznie poczytajcie inne oraz zostawcie komentarz!


4.50 | 2 głosów
Komentarzy: 0
Dodaj komentarz Anuluj odpowiedź
Imię:
E-mail: (Nie zostanie opublikowany)
Strona internetowa:
Komentarz:

Spis treści

    Kategorie w tym dziale